תש"ן – מאמר מ"ה – מהו הנסתרות לה' אלוקינו – חלק 1

120