תש"ן – מאמר מ"ג – מהו לא תטע לך אשרה וכו' – חלק 2

73