תש"ן – מאמר ל"ט – המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה – חלק 1