תש"ן – מאמר ל"ח – מהו שכוס של ברכה צריך להיות מלא – חלק 1