תש"ן – מאמר ל"ז – השכינה היא עדות בשביל ישראל – חלק 1

72