תש"ן – מאמר ל"ו – מהו שבני עשו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה – חלק 3