תש"ן – מאמר ל"ה – מהו הנהנה מסעודת חתן – חלק 3

55