תש"ן – מאמר ל"ב – ישראל עושים רצונו של מקום – חלק 2