תש"ן – מאמר ל"א – אין הברכה מצויה בדבר שבמנין – חלק 2

80