תש"ן – מאמר ל' – חוק ומשפט הוא השם של הקב"ה – חלק 2