תש"ן – מאמר כ"ט – מהו שהתורה מתשת כוחו של אדם – חלק 5

85