תשמ"ו – מאמר טז'- שילובם של השגחה פרטית ושכר ועונש| חלק ב

88