תשמ"ו – מאמר יד'- מהו הצורך לשאילת כלים מהמצרים| חלק א

96