תשמ"ו – מאמר לב'- עניין שבתפילה צריך ליישר רגלים ולכסות את הראש| חלק ג