תשנ"א – מאמר י"א – מהו שהיצר הטוב והיצר הרע שומרים את האדם? – חלק 1