תשנ"א – מאמר י' – המלך עומד על שדהו כשהתבואה בכרי – חלק 4