תשנ"א – מאמר ז' – מהו אדם ובהמה בעבודה? – חלק 4

64