תשנ"א – מאמר ו' – מהו רועה מקנה אברם ורועי מקנה לוט – חלק 4