תשנ"א – מאמר ד' – מהו שהמחבל היה נמצא במבול והוא שהמית – חלק 4