תשנ"א – מאמר ג' – רשע יכין וצדיק ילבש – חלק 2

136