תשנ"א – מאמר ב' – שובה ישראל עד ה' אלוקיך – חלק 3

65