תשמט- מאמר יח'- מהו בעבודה שהברכה אינה שורה בדבר שבמניין | חלק ה

50