תשמט- מאמר ה'- מהו שבריאת העולם היתה בנדבה| חלק א

64