תשמט- מאמר ב'- מהו חטא גדול או קטן בעבודה| חלק א

113