תשמט- מאמר כח'- לצורך מי הידיעה שהאדם עמד בניסיון | חלק ב

82