תשמט- מאמר כה'- מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב | חלק א