תשמט- מאמר כד'- מהו בעבודה אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך | חלק ב

139