תשמט- מאמר כג'- מהו בעבודה אם בלע את המרור לא יצא | חלק א