תשמט- מאמר כ'- מהו בעבודה שהיצר הרע עולה ומשטין | חלק ב