תשמט- מאמר לג'- מהי בעבודה בחינת מרגלים | חלק ג

55