תשמ"ה – מאמר כ"א – זמן תורה וזמן תפילה – חלק 1

83