תשמ"ה – מאמר י"ב – רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו ה' – חלק 2