תשמ"ה – מאמר י"א – ויכוח יעקב עם לבן ועם עשו – חלק 1

87