תשמ"ה – מאמר ח' – בין אדם למקום ובין אדם לחברו – חלק 1