תשמ"ה – מאמר א' – עשה לך רב וקנה לך חבר וכו' – חלק 2