תשמ"ה – מאמר ל"ג – פושעי ישראל מלאים מצות כרימון – חלק 1