תשמ"ה – מאמר ל"א – אין אדם משים עצמו רשע – חלק 2

94