תשמ"ה – מאמר כ"ט – קרוב ה' לכל קוראיו וכו' – חלק 2