תשמ"ה – מאמר כ"ד – ג' זמנים בעבודת ה' עבר הווה ועתיד – חלק 3