תשמ"ה – מאמר ל"ח – ד' מדרגות: צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע ורע לו, רשע וטוב לו – חלק 3