ט"ו בשבט – סדר עבודות האילן

סדר עבודות האילן\ דברי תורה תוך כדי הסעודה וקצת מוזיקה