ט"ו בשבט בקהילת הסולם

110

דברי תורה מתוך סעודת ט"ו בשבט