ט"ו בשבט בקהילת הסולם

108

דברי תורה מתוך סעודת ט"ו בשבט