ט"ו בשבט בקהילת הסולם

98

דברי תורה מתוך סעודת ט"ו בשבט