ט"ו בשבט בקהילת הסולם

דברי תורה מתוך סעודת ט"ו בשבט