ט"ו בשבט בקהילת הסולם

99

דברי תורה מתוך סעודת ט"ו בשבט