ט"ו בשבט בקהילת הסולם

111

דברי תורה מתוך סעודת ט"ו בשבט