ט"ו בשבט בקהילת הסולם

109

דברי תורה מתוך סעודת ט"ו בשבט