ט"ו בשבט בקהילת הסולם

106

דברי תורה מתוך סעודת ט"ו בשבט