פניני הזוהר – סודות המתגלים לנשמה בלילה

235

מה קורה לנשמה כשגופנו ישן והיא עולה לעולמות עליונים?

עם מי היא נפגשת?

אילו סודות אומרים לה, וממה צריך להיזהר?

שתף אותנו
מאמר קודםיתרו
המאמר הבאבואי כלה - יתרו תשע"ה