בואי כלה – יתרו תשע"ה

88

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams