בואי כלה – יתרו תשע"ה

87

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams