איך תשכון נפשינו בעולם הבא?

דף היומי הזוהר הקדוש, פרשת חיי שרה, חיי שרה,

עמודים לז-לט, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:

איך תשכון נפשינו בעולם הבא?

האדם לפעמים מרגיש חוסר שלמות, דכאון חוסר בטחון עצמי וכדומה. כל המקומות האלו תלויים באדם.

אומר הזוהר הקדוש ישנם 3 מקומות בהם ניתן לשכון בעולם האמת והכל לפי מעשיו של האדם.

חצר- כשהאדם עושה מה שצריך.

בית- כשמתנהגים כמלך ששמים את המוח לפני הלב.

היכל- כשעושים גם כוונה.

כך עולים מדרגה לדרגה ומגיעים לאהבת ה'.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: