לאן עולה נשמתינו בלילה?

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת חיי שרה, עמודים מ' – מ"ב, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה: מהו המקום אליו עולה נשמתו של האדם בעת שנתו?

מספר לנו הזוהר הקדוש שכאשר האדם ישן על מיטתו, אזי נרדם הוא מתודעת העולם הזה ושמתו עולה – אל למעלה מזמן ומקום.

כפי מעשיו ביום, כך עולה נשמתו בלילה.
אם נטמא הוא – אוחזות רוחות הטומאה בנשמה, מצחקות עמה ומספרות לה דברי שקר המעורבים באמת.
אם נטהר הוא – נשמתו עולה בין אלו הקדושים ומודיעים לה את דבר אחדותו של הבורא יתברך.

כפי שנתו, כך גם מיתתו.
אם טימא עצמו יכנוס בפתחה של גיהנם, ואם זיכך עצמו יכנוס בפתח גן העדן.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: