האם הנשמה היא זכר או נקבה?

דף היומי בזוהר, פרשת חיי שרה
עמ' מ"ג-מ"ה מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

שאלה: האם הנשמה היא זכר או נקבה?

בתורה מופיעה הנשמה בשם זכר (אברהם) ובשיר השירים מופיעה בשם נקבה (יונתי תמתי)
מתי כך ומתי כך?
תשובה: תלוי במסגרת המדוברת.
פירוש: כלפי הגוף (שרה), בעולם התיקון, נקראת הנשמה בשם זכר.
תפקידה הוא למשול ולהוביל את הגוף- שהוא נבחן לנקבה לתכליתו- שימוש וביטוי הנשמה.
עם השלמת תיקונה, עולה הנשמה לעולם העליון, שם תפקידה לשמש כנקבה כלפי המלך שהשלום שלו,
אז מבטאת היא את תכליתה, שנהנית בעל מנת להשפיע מהנאותיו וכיסופיו, של המלך, הנוטפים מחכמת העדן העליון.

 

צפייה בשיעור: