זוהר הקדוש – שיר השירים

2313

זוהר שיר השירים, אחד הספרים החזקים והפנימיים ביותר, זכות גדולה ללומדו בעיקר בפנימיות ולזכות למאור המזכך שלו, חובה לכל יהודי הרוצה לזכות לדבקות בה'.

טעימה: