מהי הדרך לחיפוש האני?

סיכום הזוהר היומי – מאת מאת הרב עדיאל רוזנפלד:
דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת חיי שרה, עמודים נה-נז,
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:

מהי הדרך לחיפוש האני האמיתי של האדם?

אברהם שולח את אליעזר עבדו לחפש אישה לבנו יצחק. מלמד אותנו הזוהר הקדוש שהתורה מדברת איתנו על הנשמה ששולחת אמצעי, עבד, בבחינת שלא לשמה , לחפש גוף אמיתי ליצחק, לבן שנולד מהנשמה, מאברהם.

אליעזר מחפש את אותו גוף עפ״י סימנים. כך אדם צריך לשאול את עצמו ולבדוק האם הרצון שהתעורר בי הוא גוף אמיתי או כוזב.

מהם הסימנים?
האם הרצון מושתת על שורשים עליונים ויסודות אמוניים?
האם מעדיף עוצמה או אמת?
האם הרצון הזה רדוף אחרי המטרה או אחרי האמצעים?
האם הגוף הזה הוא בת בתואל, מגיע מהעליון. בן מלכה- נובע מהמלך, מהכלל?

האם רבקה סוחבת כדה על שכמה- כלומר, הרצון הוא ליגיעה, לשאת משא?

אם התשובה על כל השאלות הללו היא ״כן״ – הרצון, הגוף,  הזה הוא אמיתי וכדאי לקחת אותו לאישה לבן הנשמה, ליצחק.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס/וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: