ציטוטים נבחרים

 *

"את האור אפשר לקבל רק בצורה"

 

"עדיף מלחמה על שלום מדומה"

 

"אסור לחונך להתייאש מהחניך"

 

"הבחירה היא לא הכרעת הדבר"

 

"השם בורא מתיחד רק על החידוש"

 

"פעם הייתי כועס היום אני יהודי"

 

"מי שלא לומד זוהר עלול להשתגע"

 

"הגשמיות היא בבואה מעוותת של הרוחניות"

 

"הגשמיות לא קיימת"

 

"האפשרות לטעות שהיא כוח הבחירה נותנת את האפשרות לאהוב"

 

"אין הספק נפתר אלא ע"י ריבוי הוודאים"

 

המקום של הגשמיות הוא המקום הטוב ביותר להתאמן

 

"כדי לחיות חוק רוחני צריך אווירה לא מספיק החלטה"

 

"אין שלמות בחיצוניות"

 

"כל פרט תורם לכלל כפי יכולתו, ומקבל מהכלל לפי צרכי תפקידו הזמני או השלם"

 

"אדם הנמצא במצב של חוסר תנועה מרגיש בשלמות, אבל נמצא בחסרון.
האדם הנמצא במצב של תנועה מרגיש בחסרון, אבל ביחס לאדם שבחוסר תנועה, נמצא בשלמות תהליכית"

 

"בכל מקרה יש מעבר למקרה בכל מקרה"

 

"תאמר לי ממה אתה נהנה ואומר לך מי אתה בפנימיותך"

 

 

 

 

ציטוטים נבחרים:

 

"הבא עצמך לאמונתך"

 

"עדיף לחפש את הודאי גם אם לא בטוח שהוא אפשרי להשגה מאשר להישאר במקום שבאופן ודאי לא תושג בו האמת"

 

"אפשר להגיע לשלמות"

 

"הגשמיות היא רק סימן ולא סיבה"

 

"הבורא לא מתבלבל"

 

"20 80 וכל המשחק הוא בשישים"

 

"התחתון הוא רק מחצית מהעליון"

 

"האדם לא נבחן לפי ירידותיו אלא לפי מה שיכול לעלות מהן"

 

"כל פרט כפוף לכלל בו הוא מצוי"

 

"מי שנולד לאמא יהודיה זה רק סימן שיש לו נשמה של יהודי"

 

"מי שנולד לאם יהודיה  סימן שהוא יהודי  דהיינו שיש לו נשמה של יהודי  אך לא בגלל  שהוא נולד לאם יהודיה הוא יהודי"

 

"הזוהר לא מדבר על גשמיות"

 

"האם היה יציאת מצרים מבחינה גשמית? מה זה משנה"

 

 

ציטוטים כללים:

 

"כור ההיתוך הוא המאבק והחיכוך בין ב' רצונות בתוך האדם, המכים ובוטשים זה בזה"

 

"על האדם לפעול בתודעה הגשמית שלו, כדי לשכלל את הצד הרוחני שלו"

 

"מי שמבקש להיות בארץ ישראל הגשמית בגלל סיבות היסטוריות, אין לו על מה להתבסס"

 

"האפשרות של האדם להיוולד לעולם הרוחני, מחייבת הכנה מדוקדקת של כל איבריו הרוחניים, על מנת שיהיו הללו משוכללים דיים, לשאת את המשא הנצרך מהם" (הקדמה לספר התורה האדם ומה שביניהם)

 

 

 

Fill out my online form.